KupakMozaik

KupakMOZAIKokkal a környezetvédelemért

KupakMozaik

Pozitív feltöltődés. Talán így lehetne legjobban jellemezni az első KupakMOZAIK versenyt. 

Nemcsak Udvarhelyszéken, de még Hargita megyében sem volt 2020 előtt hasonló rendezvény. A SZKA civil szervezet szervezésben 2020 márciusában hirdettük meg az eseményt, abban a reményben, hogy májusban megtarthatjuk. Nem így történt. Több halasztás után, és az utolsó száz méteren online térbe emelve, de végül október 24-én sikerült megszervezni a vetélkedőt.

16 csapat jelentkezett, azaz 160 diák vállalta, hogy bekapcsolódik. Az esemény napján sajnos csak 15 csapat tudott nekilátni a mozaikkészítésnek, mivel az egyik csapatnál egészségügyi gondok merültek fel. A Zoom platformon zajlott az esemény, melyen csak a csapatok, a szervezők és a három zsűritag volt jelen. Minden csapat más-más helyszínen készítette a saját mozaikját. Elsődleges célcsoportunk Udvarhelyszék volt, de meglepetésünkre és nagy örömünkre egy-egy lelkes csapat jelentkezett Gyergyószentmiklósról és Csíkszeredából is.

A szabályok

4 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy elkészítsék a mozaikjaikat. Szinte minden csapat jóval hamarabb befejezte a munkát. Elkészpesztő alkotások születtek, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga. Az értékelési kritériumok a következők voltak: a mozaik mérete, választott környezetvédelmi téma és annak indoklása, kreatív kivitelezés, valamint a csapatmunka. Ezek alapján az első három helyet a következő csapatok nyerték el:

  • a Fényvadászok csapata (12-16 éves diákok), jutalmuk egy-egy bicikli.
  • a Vasas Femina csapat (13-17 éves diákok), nyereményük egy-egy Balu Park belépő, valamint egy ízletes ebéd.
  • a Kupakkák csapata ( 10-15 éves diákok), akik szintén egy-egy Balu Parkos belépőt kapnak.

Ugyanakkor különdíjban részesül a negyedik és ötödik helyen végzett csapat is, a PlanetSavers (16-17 éves diákok) és a Bee Careful! (15-17 éves diákok). De minden résztvevő csapatot jutalmaztunk környezetvédelmi munkájukért és elszántságukért.

A verseny keretében összegyűlt kupakok, közel 400 kg, az RDE Harghita vállalat újrahasznosító üzemébe kerülnek, valamint az értük kapott összeg az SZKA környezetvédelmi alapjába. Jövőre biztosan lesz újabb KupakMOZAIK! Szerettük! Elvarázsoltak a fiatalok!

Íme néhány visszajelzés

Mivel Udvarhelyszéken elég kevés civil szervezet aktív a környezettudatosság területen, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány úgy döntött, hogy konkrét, kézzelfogható és a hétköznapokban követhető további lépésekkel segítjük e mozgalom erősödését.
Nagy örömünkre az RDE Harghita vállalat is örömmel csatlakozott ehhez a törekvéshez, amelyet TUDATOS Udvarhely név alatt viszünk tovább. A környezettudatosság témájában gyakorlati előadásokra és műhelymunkákra kerül majd sor.