Dokumentumok

Az RDE FONTOS DOKUMENTÁCIÓI!

Fizikai valamint jogi személyek részére a szerződések és mellékletek alább találhatók meg:

KÉRELEM – a hulladékelszállítási szerződés módosítására - FIZIKAI SZEMÉLYEK

KÉRELEM – a hulladékelszállítási szerződés módosítására - JOGI SZEMÉLYEKNEK

1. Ordonanta de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

3. Ordin 640/2022 privind aprobarea Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

Szerződéskötés: 

 • FIZIKAI SZEMÉLY ESETÉN:
  – érvényes személyi igazolvány vagy ideiglenes tartózkodási engedély,
  telekkönyvi kivonat 
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez
 • JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
  – az adminisztrátor érvényes személyi igazolványa
  – cégbejegyzési okirat másolata (copie certificat de înregistrare)
  – munkapontot/fióktelepet tanusító bizonyítvány – pl. cégkivonat (certificat
  constatator)
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez

Szerződésmódosítás

 • FIZIKAI SZEMÉLY ESETÉN:
  – felfüggesztés esetén: ideiglenes tartózkodási engedély (belföld) vagy külföldi
  tartózkodást igazoló dokumentum (folyó év dátumával kiállítva), vagy
  egyetemi/iskolai igazolás (folyó év dátumával kiállítva)
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez
 • JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
  – cég vagy munkapont/fióktelep megszűnését/változását igazoló dokumentum
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez

*külföldi tartózkodás esten 1 évre áll módunkban felfüggeszteni, más esetben az igazoló dokumentum érvényessége képezi az időtartamot.

Szerződésfelbontás vagy személy végleges törlése a szerződésből:

 • FIZIKAI SZEMÉLY ESETÉN:
  – halotti bizonyítvány, személyazonossági igazolvány (lakatlan lakás eseten: 0-ás
  számla), állandó külföldi lakhelyt igazoló kártya

  – használatra bocsájtott tároló leadása
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez

 • JOGI SZEMÉLY ESETÉN:
  – cég vagy munkapont/fióktelep megszűnését/változását igazoló dokumentum
  – szerződéskötéshez aláírással rendelkező személy jelenléte vagy
  meghatalmazás szerződéskötéshez

!!! Minden esetben szükséges a fizetetlen számlák rendezése.

Mivel Udvarhelyszéken elég kevés civil szervezet aktív a környezettudatosság területen, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány úgy döntött, hogy konkrét, kézzelfogható és a hétköznapokban követhető további lépésekkel segítjük e mozgalom erősödését.
Nagy örömünkre az RDE Harghita vállalat is örömmel csatlakozott ehhez a törekvéshez, amelyet TUDATOS Udvarhely név alatt viszünk tovább. A környezettudatosság témájában gyakorlati előadásokra és műhelymunkákra kerül majd sor.